Kennis updates

Algemene updates

Wettelijk Minimum Loon 2023

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat je minimaal moet betalen aan werknemers. De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli.

Het minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar is er een minimum jeugdloon. Dit jeugdloon is een percentage per leeftijd, gekoppeld aan het minimumloon voor volwassenen.

In januari 2023 gaat het minimumloon met 10,15% omhoog. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.

Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 daardoor bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand. Zie hieronder de tabellen omgerekend naar uurlonen. De berekening is afhankelijk van het fulltime-begrip binnen het bedrijf: is dat 36 uur, 38 uur of 40 uur? Omgerekend is dit het minimumuurloon per leeftijd:

f11e6094 9dbc f2c2 bc43 6302b3d49e90

Wanneer is het minimumloon hoger?
Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor jouw branche. In de horeca gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de schoonmaak. Zie hieronder voor de verschillende CAO updates.

Wijziging onbelaste kilometervergoeding per 2023

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

Werkgevers hoeven de reiskostenvergoeding niet te verhogen.

Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer (ov) hebben werknemers meer reiskosten. Werkgevers kunnen belastingvrij reiskosten vergoeden aan hun werknemers. Die belastingvrije vergoeding gaat daarom omhoog. Bij reizen met openbaar vervoer kan de werkgever ook de volledige reiskosten belastingvrij vergoeden. 

CAO updates

CAO Bloemendetailhandel

Per 1-1-2023

Functiegroep A stijgt naar het niveau van het nieuwe WML van € 11,16 per uur
Voor de overige functiegroepen wordt, per 1 januari 2023 een loonstijging van 4% doorgevoerd (schaallonen en daadwerkelijke lonen)

Per 1-7-2023

Voor alle functies geldt een loonstijging 2% (schaallonen en daadwerkelijke lonen)

Download hier de Loontabellen 2023 CAO Bloemendetailhandel

CAO Horeca

Per 1 januari 2023 stijgen de lonen binnen de loonschalen met 2%. De werknemer met een loon boven het eindloon van de loonschaal wordt een verhoging toegekend mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst is.

Download hier de Loontabellen 2023 CAO Horeca

CAO Schoonmaak

De CAO schoonmaak heeft natuurlijk ook te maken met de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering de komende jaren in stapjes verder omhoog.

De wijzigingen zijn:

 • De eindejaarsuitkering bedraagt 4,5% in 2022, 4,75% in 2023 en 5% in 2024 en wordt berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode.
 • De basisuurlonen als volgt verhoogd:
  – 3,4% per 1 april 2022. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 4 2022 en bij betaling per maand per 1 april 2022;
  – 2,75% per 1 april 2023. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 4 2023 en bij betaling per maand per 1 april 2023;
  – 1,5% per 1 april 2024. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 4 2024 en bij betaling per maand per 1 april 2024;
Download hier de Loontabellen 2023 CAO Schoonmaak CAO Beroepsgoederenvervoer De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar en loopt hiermee van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De loonstijgingen bestaan uit drie elementen:
 • De bruto lonen in schaal A’ tot en met H en de bruto toeslagen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 7,5%;
 • De verblijfskosten worden verhoogd conform het fiscaal convenant verblijfskostenvergoeding met de Belastingdienst, met een maximum van 7,5%;   
 • Werknemers krijgen in januari 2023 een eenmalige uitkering van €250,- (bruto). DIt is op basis van een fulltime dienstverband. In geval van een partime of flexibel contract, wordt het naar rato berekend.

Download hier de Loontabellen 2023 CAO Beroepsgoederenvervoer

CAO Metaal en techniek De nieuwe cao loopt alweer even en de verhogingen voor komend jaar zijn:
 • Per 1 maart 2023: 3,25%
 • Per 1 januari 2024: 0,6%

Download hier de Loontabellen 2023 CAO Metaal en techniek

CAO OnderhoudNL

De cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijven (SAVG) loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2025. In het kader van de lopende cao geldt er per 1 januari 2023 een loonstijging van 10,3%.

Download hier de Loontabellen 2023 CAO OnderhoudNL

CAO Hibin

Op 13 december jl. zijn vakbonden en werkgevers bijeengekomen om het resultaat van de stemming van de bonden te bespreken. De leden van de vakbonden hebben tegen het resultaat gestemd. Dit tot teleurstelling van de werkgevers, aangezien het bod dat ter stemming is voorgelegd, door de bonden zelf op tafel hebben gelegd.

Werkgevers hebben daarom het eerder bereikte onderhandelingsresultaat als eindbod neergelegd. Op dit moment wachten we de reactie van de bonden af.

Onderhandelingsresultaat:
01-01-2023: 2,5 procent salarisverhoging
01-01-2023: bruto € 50 salarisverhoging
01-07-2023: 2 procent salarisverhoging

Bij het publiceren van deze kennis update, was nog geen actuele tabel beschikbaar. Hieronder treft je de tabel van eind 2022 aan. De resultaten zijn te berekenen.

Download hier de Loontabel 2022 CAO Hibin

CAO (Ambachtelijke) Bakkersbedrijven

Voor ambachtelijke bakkerijen was er in juni 2022 een salarisverhoging van 3,45 %. Met ingang van 1 maart 2023 volgt een salarisverhoging van 3,55 %. Zie onderstaand de tabel met de salarissen vanaf 1 maart 2023.

Download hier de Loontabel 2023 CAO bakkersbedrijven

CAO Motorvoertuigen

Voor de CAO Motorvoertuigen geldt een absolute verhoging van € 100,- per 1 januari 2023 (dit is omgerekend 4% bij een gemiddeld salaris van € 2500). Indien vierwekenverloning wordt toegepast, geld een verhoging van € 92,- per vier weken. Let even op: de verhogingen zijn op fulltime basis, dus indien van toepassing, evenredig omrekenen voor parttime medewerkers.

Download hier de Loontabel 2023 CAO motorvoertuigen

CAO Jeugdzorg

De CAO Jeugdzorg heeft een salarisstijging van 3% met ingang van 1 januari 2023.

Download hier de Loontabel 2023 CAO Jeugdzorg

CAO Rijksoverheid

Afgelopen jaar had het rijk al een minimum van € 14,00 per uur ingevoerd, alsmede een Loonstijging. Met ingang van 1 april 2023 worden de bedragen van het aangepaste salarisgebouw in de CAO Rijk 2022-2024 met 3% verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2024 worden de salarisbedragen in de CAO Rijk 2022-2024 nog eens met 1,5% verhoogd.

Download hier de Loontabel 2023 CAO Rijksoverheid