Voor werkgevers

Ongewoon zorgeloos

Als werkgever dient u erop te kunnen vertrouwen dat wij alle zaken rondom uw werkgeverschap zowel qua administratie als juridisch zorgeloos verzorgen. Dat betekent voor u minder risico’s rondom ziekte, verzuim en ontslag, minder administratieve lasten en meer flexibiliteit. Tegelijkertijd bieden wij u zicht in uw werkelijke kosten en aantoonbare besparingen.

 

Samen op pad

Vaak begint een samenwerking op het gebied van payrolling; de verrekening en beloning van medewerkers. Onze moof.pay is daar volledig op ingericht. Ongeacht uw branche, CAO of andere bijzondere zaken. Additionele winst is te behalen als wij de juiste mensen weten te vinden voor uw organisatie, talenten die passen bij de cultuur en de uitdaging dan ontstaat er de drive om succesvol te worden. Verminderd het ziekteverzuim en worden medewerkers aantoonbaar efficiënter. Dat proces begeleiden we via moof.fit

 

Creëren van impact

Organisaties groeien vaak organisch en dan is het niet onverstandig om met enige regelmaat te kijken of de huidige situatie nog past bij de te verwachten toekomst. Even een time-out om te kijken naar wat nodig wordt en waarop u uw organisatie wil voorbereiden. Via moof.impact ondersteunen we dit om te zorgen dat de ‘good grounds’ ontstaan waarop uw menselijk vermogen tot echte bloei kan komen.

Picture 4
image

Corporates

Flexibilisering & internationalisering

Uw onderneming is mogelijk gebaat bij een flexibele cirkel van specialisten. Soms zelfs gevormd door internationale kenniswerkers. Aanvullend op de kern van uw werknemers. Of op momenten dat uw planning snel en zorgeloos op- en afschalen vereist. Dan is een partner met ervaring en de juist systemen cruciaal.

 

Ongewoon zorgeloos

Wat er bij uw onderneming ook speelt. Hoe u uw talenten in de toekomst wil aantrekken of behouden, als uw specifieke kennis zoekt of het hoofd wil bieden aan tijdelijk drukte, dan is een partner waar u dit zorgeloos kunt uitbesteden cruciaal. Een partner die alle gewone dingen rondom dat werkgeverschap ongewoon goed doet. Zodat u ongewoon zorgeloos uw focus kan houden op de dingen die er echt toedoen voor uw organisatie.

 

Certificaat internationale kennismigrant

Steeds vaker is de flexibele cirkel ook van internationale aard. Kenniswerkers die graag in Nederland komen werken, maar waar een apart wettelijk traject voor is. Moofpeople heeft vanzelfsprekend het IND gecertificeerd referentschap voor kennismigranten. Waardoor wij ook in dit traject voor jullie van toegevoegde waarde zijn.

 

Picture 1

Next step

Samen de nationale of internationale horizon van het arbeidslandschap verkennen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

moof meisje achter laptop bureau

MKB bedrijven

Focus en zekerheid

Elke onderneming komt voor de vraag te staan; zelf doen of laten doen. Veel kiezen ervoor om alles wat met het (juridisch) werkgeverschap te maken heeft uit te besteden. Omdat het nu eenmaal een specialistische taak is met veel verantwoordelijkheden. Contractvormen, opzegtermijnen, wettelijke regelingen, CAO’s, arbeidsvoorwaardenetc . Allemaal zaken waar je als ondernemer afgeleid wordt van je eigenlijke doel; ondernemen. En toch wil je de zekerheid dat dit allemaal echt goed geregeld is.

 

Gemak en ondersteuning

Het gemak van een partij die begrijpt wat je doet, hoe je met je werknemers wil omgaan en dit alles vertaalt in een dagelijkse zorgeloze ondersteuning is cruciaal. Moofpeople doet niet anders dan de ondernemer deze sores uit handen nemen. Zodat die zich kan blijven richten op zijn core business maar wel in control blijft zonder de dagelijkse rompslomp. Niet voor niets zegt men vaak: “ik wens je veel personeel”. Met Moofpeople kan die wens makkelijk uitkomen omdat wij de gewone dingen rondom het werkgeverschap ongewoon goed en ongewoon zorgeloos doen.

Picture 1

Next step

Gelukkig zijn veel collega MKB ondernemers jullie al voorgegaan. Zij hebben "de eerste stap" zelf al gezet. Graag nodigen wij jouw uit om dit ook te doen.

image2

Intermediairs

Verbinden en verdiepen

Intermediairs gedijen bij de juiste match van individu en organisatie. Cruciaal voor de eigen reputatie betekent dat men zich echt moet verbinden met het individu en verdiepen in de (cultuur) organisatie. Die focus én het proces rondom de verbinding bepaalt duurzaam het succes van u als intermediair. 

 

Geruisloos en goed

Daarom wil je dat de gevonden match geruisloos wordt omgezet in het juiste arbeidscontract, de juiste arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen etc. Precies daar ligt onze meerwaarde. Binnen alle wet- en regelgeving, met inachtneming van CAO’s of specifieke afspraken. Al die zaken ongewoon goed realiseren is onze professionele expertise die we graag verbinden aan die van u.

Picture 1

Next step

Gelukkig zijn veel collega intermediairs jullie al voorgegaan. Zij hebben "de eerste stap" zelf al gezet. Graag nodigen wij jouw uit om dit ook te doen.

moof-meisje laptop

Payroll "as a project"

Tijdelijk en correct

Soms overvalt het je, soms is het gepland maar altijd is het tijdelijk werk. Medewerkers die zich melden om te helpen een piek op te vangen of tijdelijk iets te organiseren. Als werkgever wil je dit goed en gedegen geregeld zien. Zodat je weet waar je aan begint en medewerkers graag voor je komen werken omdat ze weten dat het werkgeverschap goed wordt ingevuld.

 

Snel en zorgvuldig

Tijdelijk werk betekent vaak ook werken onder (hoge) druk. Veel nieuwe medewerkers ineens betekent dat systemen snel en flexibel moeten op- en weer afschalen.Met een plannings-portal is waarin je handig kan zien wat, wanneer de beschikbare capaciteit is. En dat alles op een zorgvuldige wijze gedaan binnen alle wet- en regelgeving.

Picture 1

Next step

Heb jij een specifiek project? Seizoensmatig of anders: daag ons dan gerust uit! Zet hieronder de eerste stap naar project payroll by Moofpeople.

moof-jongen smartphone

TripleA: duurzaam werkgeverschap

Duurzaam werkgeverschap gaat over hoe het beste om te gaan met je medewerkers. Niet vanuit van te voren bedachte aannames, maar vanuit het DNA en de cultuur van je organisatie zodat we de tevredenheid kunnen garanderen. Tevreden werknemers zijn tenslotte de basis onder elke succesvolle organisatie. Het verschil tussen winst en verlies! Vier pijlers leggen daarvoor het fundament. Samen vormen ze de kracht van de vijfde pijler; het werkgeversmerk.

 

Vier pijlers leggen daarvoor het fundament. Samen vormen ze de kracht van de vijfde pijler; het werkgeversmerk.

Picture 1

Next step

Neem eens vrijblijvend contact met ons op om samen te kijken naar de kracht van je werkgeversmerk.>>

Picture 1

Triple A aanpak

moof-jongen tags

Duurzaam werkgeverschap begint dus vandaag. Niet alleen moeten alle gewone zaken vandaag al ongewoon goed geregeld zijn, er is ook de uitdaging om samen te werken aan de organisatie van morgen. Waar wil uw organisatie zijn over 2 of 5 jaar. Wat gaat er veranderen. Wat betekent dat voor de organisatie, zijn mensen, de taken, de talenten en hun skills. Langs een aantal scenario’s schetsen we routes vanuit een heldere startsituatie. Die routes geven richting en inhoud aan de ambitie. Vervolgens is het in actie komen. Met de medewerkers, toeleveranciers en specialisten gaan doen. Aanpakken, bijscholen, ombouwen etc.

Picture 1

Next step

Samen de nationale of internationale horizon van het arbeidslandschap verkennen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. >>