Een veel gebezigd woord in de dagelijkse praktijk: kwaliteit. Zo ook bij ons, Moofpeople. Ook wij ‘leveren graag kwaliteit’. Tot uitdrukking komend in onze payroll en HR dienstverlening aan jullie.

Om dit onafhankelijk te toetsen is er in Nederland de NEN-EN-ISO 9001-2015 certificering. De norm voor een goed kwaliteitsmanagementsysteem.

TÜV Nederland heeft in het najaar van 2021 de bovengenoemde ISO audit uitgevoerd bij Moofpeople. Deze audit hebben wij met goed gevolg doorstaan: sinds 7 januari 2022 zijn wij door TÜV Nederland gecertificeerd!
Uiteraard zijn wij hier gepast trots op, waarbij wij ons tegelijkertijd realiseren dat “adel verplicht”. Wij blijven daarom on the move: dagelijks gepassioneerd werkend aan verbeteringen voor ons allemaal!