De afgelopen maanden hebben er verkennende gesprekken plaats gevonden tussen SC Heerenveen Vrouwen Eredivisie (onderdeel Stichting Vrouwenvoetbal Noord-Nederland)  en Moofpeople. Met als doel een samenwerking op de middellange termijn tot stand te brengen tussen partijen.

Er is inmiddels een voorzichtige start gemaakt met onze samenwerking, getuige ook onderstaand bericht.

Iets waar wij heel trots op zijn!

De komende tijd gaan wij verder met elkaar in gesprek, met name om samen een groeistrategie uit te zetten waarbinnen zowel Moofpeople als de SC Heerenveen Vrouwen hun gedeelde passie en gezamenlijke ambities kunnen realiseren. Ondernemen is immers topsport en dat is tegelijkertijd de ambitie van SC Heerenveen Vrouwen: topsport bedrijven!

Binnenkort meer.