.Zoals de meesten van jullie wel weten bouwen wij vanuit Moofpeople al jaren aan, wat wij noemen, do good payrolling. Ongewoon zorgeloos werkgever- en werknemerschap, gebaseerd op het naleven van de juiste arbeidsvoorwaarden in relatie tot de individuele functies/beroepen.

Een ontzorgende positie welke wij dagelijks met veel liefde en vakmanschap vervullen voor jullie allemaal. Met oog voor de menselijke maat, ook wij maken fouten, alleen herstellen deze vervolgens altijd weer vanuit onze belofte "do good".
Vanuit deze drive, do good, ontstond er in de afgelopen corona periode een extra behoefte om ook goed te zorgen voor medemensen die even ‘niet vitaal zijn’. Wij zagen een toename van menselijke uitval als gevolg van long covid effecten, burn-out situaties, het verdwijnen van banen, het verliezen van zekerheden. Kortom: een grote toename van mensen die, om welke redenen dan ook, het zicht op een vertrouwde arbeidsplek kwijt raakten.

Zo is onze social enterprise Good Grounds Stores BV ontstaan. Een, zeg maar, bijzonder retailconcept, van waaruit wij een vertrouwde (werk-)omgeving bieden aan iedereen die zichzelf (opnieuw) wil ontplooien. Zodat uiteindelijk niemand buiten onze samenleving, en dan specifiek onze arbeidsmarkt, hoeft te vallen. Unieke stores in Hilversum, Utrecht en vanaf 21 mei 2022 ook in Veenendaal, waar een diversiteit van mensen dagelijks samenkomt om invulling te geven aan live, work, make en do good. Tot uiting komend in: re-integratie-, dagbesteding- en winkel-/horeca mogelijkheden, maar ook vergaderfaciliteiten en flexibele werkplekken zijn aanwezig. Waarbij de re-integratie en ziekteverzuimbeheer activiteiten met betrekking tot Moofpeople (payroll medewerkers) worden verzorgd door Erik en Danique. Voor een groot aantal van jullie twee bekende namen en gezichten.
Voor meer informatie zie www.goodgrounds.store of breng een persoonlijk bezoek aan 1 van onze stores en laat je inspireren over de vele mogelijkheden welke leiden tot verbinding en groei.

Moofpeople ondersteunt van harte de werkwijze van Good Grounds Stores omdat wij geloven dat iedereen getalenteerd is, alleen dat er ook omstandigheden zijn waardoor dit even niet zichtbaar is of de kracht ontbreekt om zelf te ontplooien. Juist daarvoor faciliteren wij de Good Grounds. Een plek tot herstel, inspiratie en zelfontplooing. Voor iedereen!