Nooit leuk natuurlijk om een Moof NWS bericht te plaatsen met een ‘juridisch’ artikel.  En al helemaal niet rond de start van de zomervakantie. Dan willen we vanzelfsprekend graag met onze gedachten “ergens anders zitten”. Zon, zee, strand, rust, vrijheid, natuur, ontspanning. Dat soort omstandigheden, zeg maar. Dus: even samen door deze “zure appel” heen bijten!

Daar gaan we: In dit geval betreft het een uitbreiding van de bestaande informatieplicht voor de werkgever, inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ingaande 1 Augustus 2022. Uitgangspunt hier is dat de werknemer zo snel mogelijk (schriftelijk of digitaal) geïnformeerd wordt, uiterlijk de dag van ingang van de wijziging, over de wijziging(-en) in de arbeidsvoorwaarden.

We lichten er een aantal nieuwe elementen uit:

  • Plaats waar het werk wordt uitgevoerd (vaste plek, variabele werkplekken of eigen keuze van de werknemer)
  • Indien de werknemer langer dan 4 weken aaneengesloten in het buitenland gaat werken (land, termijn, huisvesting, soc. verzekering, geldsoort, vergoedingen en terugkeerafspraken)
  • De ontslagprocedure en de opzegtermijn
  • Bij vaste arbeidspatronen: de duur van een werkdag/werkweek; overwerkregelingen en regelingen m.b.t. wisselende diensten
  • Bij onvoorspelbare arbeidspatronen: referentiedagen/-uren, oproeptermijnen
  • Scholing: de kosten van verplichte opleidingen, op grond van toepasselijk Unierecht/nationaal recht/CAO/een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

Werknemers reeds in dienst voor 1 augustus 2022 kunnen een verzoek doen om deze uitgebreidere informatie. Deze informatie dient dan tijdig, binnen 1 maand en correct te worden verstrekt. Bij werknemers in dienst op of na 1 Augustus 2022, dient de uitgebreide informatieplicht voor het grootste deel binnen 1 maand na indiensttreding te worden verstrekt.

Neem gerust contact met ons op als er onduidelijkheden zijn of meer informatie nodig is. Wij helpen graag!