83782b4b fc2c 42c2 8000 bb2eb1810847
18 december 2020 | nummer 14
Onze Moof overpeinzing
 
In de laatste dagen van 2020 en op weg naar de eerste dagen in 2021 is er bij eenieder van ons de realisatie dat 2020 een bijzonder jaar was met veel vragen en onzekerheden. Zaken die ons fundamenteel dwingen na te denken over onze toekomst. Als individu, als organisatie en als samenleving. Daarom is het moment van deze jaarwisseling uniek. Symbolischer kan de stap van het jaartal 0 naar het jaartal 1 bijna niet zijn.

De 0 als in ‘uit’ en 1 als in ‘aan’ is de basis van ons digitale samenzijn geweest. Ons digitale houvast in de menselijke maat die wij in onze relaties van Moofpeople nastreven. Dat daarbij in alle onzekerheid en onduidelijkheid ook stevige gesprekken gevoerd werden staat buiten kijf. Wij hopen oprecht dat die gesprekken de basis van onze relatie alleen maar hebben verstevigd. Naast uiteraard alle andere, plezierige, persoonlijke en vooral verbindende gesprekken! Dank daarvoor!

Van 0 als in ‘gesloten’ naar 1 als in ‘open’ is onze hoop voor 2021. 
Niet alleen voor ons als mens, maar zeker ook voor alle bedrijven die noodgedwongen, tijdelijk, gesloten waren of zijn; of slechts zeer beperkt aan de slag konden of kunnen. Tegelijkertijd, en als belangrijke uitdaging van de komende tijd, zien wij het werken aan een samenleving waarin ieder individu weer een zinvolle arbeidsplek weet te vinden of tenminste weet te behouden.
 
5c08266c 8382 4375 a3b8 2db7263460ff

Van 0 naar 1 pakt Moofpeople in 2021 de handschoen op. 
Gaan we ‘aan’ om qua ontwikkeling onszelf te verbreden en te verdiepen naar een “platform” wat via arbeid in staat is om positieve impact te creëren in onze wereld. Breiden we onze dienstverlening uit, starten we een nieuw initiatief als uitvloeisel van onze sociale paragraaf en verbinden we klanten, medewerkers en belanghebbenden met elkaar om samen te werken aan werk met impact. Kortom, werken aan een wereld vanuit do good voor iedereen!

We wensen u nog even de rust (0) voordat we met nieuwe energie (1) weer aan de slag gaan om samen onze wereld een beetje mooier, fijner en beter te maken. 
live – work- make -do good 
Update adequate pensioenregeling
 
Zoals bekend treedt per 1 januari 2021 de Adequate Pensioenregeling in werking. Deze regeling vervangt de huidige StiPP (Basis en Plus) pensioenregeling en geldt specifiek voor de payrollbranche. Een enorme vooruitgang aan de ene kant, maar ook een uitdagende klus om dit alles tijdig af te ronden en in te richten vanaf 1 Januari 2021.

Ons pensioenadviesbureau heeft toegezegd dit komende week af te ronden, zodat wij, vanuit Moofpeople, de externe communicatie kunnen opstarten met zowel de individuele medewerkers alsook onze payroll opdrachtgevers, jullie zelf. Op de valreep, just in time.
Graag licht ik alvast enkele belangrijke onderdelen toe:
  • Als gespecialiseerde payroll onderneming passen wij vanaf 1 Januari 2021 de Adequate Pensioenregeling toe; naast de gedispenseerde regeling voor de Schoonmaakbranche en de Horecasector. En in enkele specifieke situaties passen wij maatwerk toe, cf. de geldende pensioenregelingen op ondernemingsniveau.
  • Binnen de Adequate Pensioenregeling blijft de werknemersbijdrage 4% (gelijk aan de huidige werknemersbijdrage via de StiPP Plus regeling). 
  • De toetredingsleeftijd blijft 21 jaar (ongewijzigd)
  • Voor sectoren/ondernemingen waar geen branche of bedrijfspensioenregeling van toepassing is, ontstaat voor nieuwe payroll medewerkers weer pensioenvrijheid. Uiteraard mag er in deze situatie voor gekozen worden om de Adequate Pensioenregeling toe te passen via Moofpeople. Geen probleem.
  • Medewerkers met een lopend StiPP pensioen worden door ons per 1 Januari 2021 overgezet naar 1 van de 4 regelingen, zoals vermeldt bij het eerste punt hierboven (Adequaat, Schoonmaak, Horeca of maatwerk) cf. de geldende wetgeving en gemaakte afspraken. Daarmee is de continuïteit in pensioenopbouw geborgd vanaf 1.1.2021 
Zodra wij volgende week de meer detail informatie hebben, wordt dit verder met jullie gecommuniceerd. Hopelijk lukt ons dit nog voor de Kerstdagen. Dit geldt uiteraard ook met betrekking tot de kosten van de nieuwe pensioenregeling(-en). Indicatief kan ik alvast aangeven dat onze payroll omrekenfactor hierdoor zal stijgen met maximaal 0,04 (tenzij iemand nog geen StiPP pensioentoezegging heeft in 2020 en per 2021 wel gebruik van de Adequate Pensioenregeling gaat maken, dan bedraagt de stijging 0,09). 
 
2d24a4c2 31c9 48b6 bedb 56a009fc2879
 
Loonmutaties december 2020
 
Om de lonen met betrekking tot de afronding van December 2020 tijdig aan iedereen te kunnen betalen (en wij ook nog even een paar dagen rust kunnen nemen rond de Kerst en de jaarwisseling … ) is het vanzelfsprekend heel belangrijk dat wij de bijbehorende aanmeldingen, mutaties, bijzonderheden (zoals onkostenvergoedingen, bonussen, eindejaarsuitkeringen etc.) echt tijdig ontvangen.

Graag jullie support hierin. Zodanig dat wij met elkaar dit toch wel heel bijzondere jaar goed kunnen afsluiten, naar een ieders tevredenheid. Dus: zit er nog iets in de mailbox, ligt er nog iets op het bureau of wellicht zelfs nog in ‘het hoofd’ … geef het ons zo snel mogelijk door, dan zorgen wij voor een correcte en tijdige uitbetaling. Dank jullie wel vast.
Erkend IND referent
 
Heugelijk nieuws! Sinds begin November 2020 zijn wij Erkend IND referent op het gebied van “Arbeid”. Hierdoor kunnen wij in voorkomende situaties verblijfsvergunningen incl. tewerkstellingsvergunningen aanvragen voor medewerkers van buiten Europa. Meer specifiek de zogenoemde kennismigranten.

 
43bdbea3 a327 4895 a026 4ff5969ac77f
Neem gerust contact met ons op als dit speelt of gaat spelen. Ook dit ‘type’ payroll verzorgen wij graag en met passie voor jullie! Zie ook www.ind.nl
 
Go Fit ’21

Heel eerlijk: even twijfelde ik. Mag je een soort van knipoog maken naar Covid-19. Het virus dat de wereld beheerste in 2020 en waarschijnlijk nog ver daarna. Ik weet het niet, maar ik voelde de behoefte om het accent te verleggen, van Covid naar Go Fit!

Vanaf deze plaats wens ik iedereen, ondanks alles wat dit jaar is gebeurd, fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Maar boven alles: Gezondheid!

Samen door naar een betere toekomst, blijft mijn wens voor ons allen!

Barneveld, 18 december 2020

Adrie Achterberg
 

  ongewoon   zorgeloos   werkgeverschap

 
#durftevragen
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
ac3cdba8 67d7 4986 b4ec 5f320289c6ab