83782b4b fc2c 42c2 8000 bb2eb1810847
01 mei 2020 | nummer 11
In de startblokken……………….


“Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do”
Nelson Mandela

Moeilijke omstandigheden. Een understatement.

Inderdaad, wij leven (en werken) met elkaar op dit moment onder wel heel moeilijke, unieke, omstandigheden. Omstandigheden immers die (sprekend voor mijzelf, maar naar alle waarschijnlijkheid sprekend voor alle lezers van mijn blog) ik/wij nog nooit eerder hebben meegemaakt. Laat staan samen hebben meegemaakt.
Een verschrikkelijk virus dat zorgt voor extreem veel leed, op zowel menselijk als economisch vlak. Lokaal en internationaal. Ik schreef er eerder reeds over in onze periodieke Moof.nws.
Wat doet dit met ons? Als mensen, als samenleving? Wat doet dit met onze ondernemingen, onze organisaties? Wat doet dit met onze zakelijke relaties, tussen Moofpeople en jullie, onze klanten?
Ik voel verbinding. Ik voel de gezamenlijke hunkering naar beter tijden. Hoe, wanneer en in welke vormen precies? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is, dat ik op zoek ben gegaan naar leermomenten, naar inspiratie (wat doen en hoe handelen anderen onder deze moeilijke omstandigheden?) èn: vooral heb ik gezocht naar nieuwe wegen! Wegen die perspectief bieden!

Zo ben ik uitgekomen op Moof.All.

Via ons platform Moof.All willen wij vanuit Moofpeople dolgraag nieuwe/andere verbindingen gaan maken (“juist ja: vandaag, 1 Mei, is de Dag van de Arbeid en gaan wij aan de slag met het vormgeven van vernieuwing binnen onze samenwerkingen”). Een tot de verbeelding sprekende datum wellicht, maar vooral het begin van een stapje zetten naar een mooiere wereld.
Denk vast aan:
  • het openstellen van ons netwerk,
  • het aangaan van verbindingen daarbinnen (en daarbuiten),
  • het inspireren en motiveren van elkaar (en anderen),
  • het uitdagen van elkaar,
  • elkaar vasthouden om zo samen de reis te maken naar en door deze “nieuwe” wereld.
Een nieuwe wereld vol met, nu nog onbekende, prachtige en ongetwijfeld ook verdrietige momenten. Momenten die we samen gaan beleven, samen gaan doorstaan, omdat wij kiezen voor:

Samen naar morgen! Werkgeverschap en ondernemerschap hand in hand! Alleen dan krijgt “ongewoon zorgeloos” de lading die het vandaag en morgen verdient.

14 Mei 2020 vindt de lancering van Moof.All plaats. Ik kijk er naar uit, mede ook omdat velen van jullie de afgelopen weken al blijk hebben gegeven van interesse, van commitment zelfs in de vorm van concrete support in de uitrol, de invulling en alles wat nog komen gaat. Juist dit sterkt mijn overtuiging dat wij samen deze moeilijke periode gaan doorstaan, waarbij het niet persé belangrijk is om precies te weten hoe, want dat weet ik ook niet exact. Maar het is wel van levensbelang dat we het echt samen (gaan) doen!

Onvoorwaardelijk.
Tot zeer binnenkort!                    
 
Barneveld 1 Mei 2020                       
 
Adrie Achterberg
 

  ongewoon   zorgeloos   werkgeverschap

#durftevragen
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
ac3cdba8 67d7 4986 b4ec 5f320289c6ab