83782b4b fc2c 42c2 8000 bb2eb1810847
09 april 2020 | nummer 10
Waar staan wij nu …………………..?

 

Bij het schrijven van de tekst voor deze nieuwsbrief realiseer ik mij dat wij, het jullie allen bekende Moofpeople team, nagenoeg 4 weken vanaf huis werkzaam zijn als gevolg van het corona virus en de daarmee gepaard gaande Overheidsbepaling om zoveel als mogelijk werkzaamheden vanaf huis voort te zetten (zodat wij met elkaar op deze wijze een bijdrage leveren om de verspreiding van dit virus verder tegen te gaan).

Vier weken alweer.

Weken waarin het corona virus domineert in het nieuws. En terecht: het wereldwijde menselijke leed als gevolg van corona is onpeilbaar diep. Moeilijk ook om vanuit hier te schakelen naar het onderwerp van deze nieuwsbrief: WAAR STAAN WIJ NU ……………… ?

Daarom wil ik eerst stil staan bij alle medemensen die direct getroffen zijn door het corona virus middels een couplet van een gedicht dat ik afgelopen week ontving:
 

Wanneer we hard geraakt worden
Ons hart ineenkrimpt
Onzekerheid ons parten speelt
En we zoeken naar steun of troost
Daar komen we samen


Van hieruit ‘durf’ ik de stap wel te zetten naar het onderwerp van deze nieuwsbrief, middels een aanvulling:

WAAR STAAN WIJ NU ……………. SAMEN?
  • We hebben de lonen voor jullie (en gelijktijdig onze) payrollmedewerkers over de maand maart 2020 gedraaid en uitbetaald en waar van toepassing cf. de beleidsregels achter de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, zie ook onze vorige nieuwsbrief over specifiek dit onderwerp)
  • We hebben veel en intensieve gesprekken met jullie mogen voeren over: hoe het nu gaat, over planvorming, over hulptoezegging, over steunmaatregelen etc.
  • We hebben inmiddels alweer nieuwe payrollopdrachten mogen ontvangen van een aantal van jullie
En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar dat wil ik niet: alles ziet namelijk op SAMEN en daar wil ik graag de komende weken nog meer vorm aan gaan geven. Daarvoor hebben wij een plan bedacht, genaamd: Moof.All

Moof.All wordt ons online platform waar wij elkaar nog meer gaan verbinden, nog meer gaan helpen, nog meer gaan inspireren. Zeg maar in eenvoudige woorden: waar wij SAMEN onze relaties verder gaan versterken, zodanig dat wij met elkaar, op een voor nu nog onbekend tijdstip, corona achter ons kunnen laten en actief mogen zijn (en blijven) in een, in alle opzichten, gezondere wereld.
Meer wil ik er nu nog niet over schrijven, dat komt de komende weken.
Mede namens mijn gehele Moofpeople team wil ik jullie danken voor het SAMEN hebben doorstaan van deze 4 weken. Graag spreek ik de wens uit dat wij nog ontelbaar veel weken mogen samenwerken met elkaar, alleen dan onder betere omstandigheden. Dat is mijn vurig verlangen voor ons allemaal!

Hele goede paasdagen gewenst. Blijf vooral thuis, wetend dat dit ook een belangrijke stap is naar betere omstandigheden. Do good!
 
Barneveld, 9 april 2020Adrie Achterberg  ongewoon   zorgeloos   werkgeverschap
 
#durftevragen
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
ac3cdba8 67d7 4986 b4ec 5f320289c6ab