83782b4b fc2c 42c2 8000 bb2eb1810847
18 maart 2020 | nummer 9
Duidelijk  Dienstbaar  Dankbaara01473d2 fb0b 4d1f 8eab 66ab82964234  Duidelijk


Sinds gisterenavond is het volledig duidelijk dat onze Overheid de aanpak van de financiële loonkostenschade voor werkgevers, waaronder dus ook Moofpeople als gespecialiseerde payroll onderneming, nog ruimer gaat vergoeden t.o.v. de eerdere berichtgeving rond de Deeltijd WW.

Deze verruimde regeling heet: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Belangrijkste uitgangspunten van deze verruiming:
  • Gedurende een periode van 3 maanden, maart-mei 2020, geen medewerkers op economische gronden ontslaan. M.a.w. baanzekerheid voor iedere medewerker op dit punt
  • Loondoorbetaling van 100% aan alle medewerkers gedurende deze periode, inclusief de medewerkers werkzaam op 0-uren of oproepbasis cf. de wettelijke regels
  • Aantoonbare omzetdaling van tenminste 20% gerekend vanaf 1 maart 2020 (derhalve een stukje terugwerkende kracht erbij)
  • Afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling is er een staffel die uiteindelijk de hoogte van de loonkostensubsidie (door het UWV te betalen aan Moofpeople) bepaalt. Deze loonkostensubsidie gaat dan maximaal 90% bedragen (er blijft dus een gedeelte eigen risico loonkosten over, waarover ik t.z.t. meer helderheid hoop te kunnen geven, qua beleid)
  • De komende dagen wordt de NOW in meer detail en beleidsregels uitgewerkt

a01473d2 fb0b 4d1f 8eab 66ab82964234  Dienstbaar


Wij, Moofpeople, verzorgen het werkgeverschap voor jullie medewerkers. Wij betalen de komende 3 maanden het loon door aan al onze payrollmedewerkers werkzaam bij jullie. Degenen die niet kunnen werken op basis van de NOW hierboven beschreven en uiteraard degenen die wel kunnen werken (al dan niet vanaf huis) op basis van de normale situatie (ongewijzigd t.o.v. de periode voor de corona uitbraak).
Daarbij komt: wij gaan en hoeven dus niemand gedurende deze 3 maanden op economische gronden te ontslaan. Dat geeft rust, voor iedereen. Vanuit deze rust hopen wij in staat te zijn om met elkaar weer vooruitgang te boeken. Deze onzekere tijd te doorstaan en te overleven.

Wij zullen ook dienstbaar zijn op het gebied van inventarisatie omzetverlies. Van een groot aantal van onze klanten weten wij de omzetdaling reeds, als resultaat van de al ingediende Deeltijd WW formulieren de afgelopen dagen. Deze informatie nemen wij uiteraard mee in de uiteindelijke loonkostenschade bepaling. Voor de korte termijn (enkele dagen) mag dit document nog gebruikt worden richting Moofpeople. Zodra de nieuwe beleidsregels zijn bepaald, komen wij met nadere instructies uiteraard.
Ook zullen wij dienstbaar zijn rond de enorme hoeveelheid vragen die er ongetwijfeld (weer) zullen komen. Geef ons daarin wat extra tijd (en vooral ook rust), want het belangrijkste voor de korte termijn (binnen de NOW voor nu bekend dus 3 maanden): de loondoorbetalingen aan de medewerkers wordt door ons goed geregeld. Geef dit door aan de medewerkers, zodat zij ook vitaal kunnen blijven a.g.v. de zekerheid van financiën. Met als extra plus: vitale medewerkers kunnen medemensen helpen die hulp harder nodig hebben. Zorg goed voor elkaar. Wees dienstbaar aan elkaar.
 

a01473d2 fb0b 4d1f 8eab 66ab82964234  Dankbaar


Wij zijn boven alles dankbaar dat in onze directe omgeving nog geen ernstige gevallen van corona bekend zijn. Vanuit mijn persoonlijke overtuiging dat wij gezondheid ontvangen en niet kunnen kopen, wens ik iedereen een heel goede gezondheid toe en de zieken onder ons en in onze samenleving: Van harte beterschap gewenst!

Namens Moofpeople,
 
Adrie Achterberg


  ongewoon   zorgeloos   werkgeverschap
 
#durftevragen
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
ac3cdba8 67d7 4986 b4ec 5f320289c6ab