Zorgverlof

touch-gd94350700_1920

Werknemers en broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden hebben recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Of te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn. Er zijn twee seerten: kortduren en langdurend zorgverlof. Lees hier alles wat je moet weten over zorgverlof...